Helpdesk: 070 25 000 79


Helpdesk: 070 25 000 79

Regelhulpen registraties in Duitsland

Web & Mobile Apps

Multipurpose assistance for online stores and offline retail businesses.

Websites

Developing marketing and business strategy to help company grow fast.

Digital Branding

Aftersales support in marketing, sales, and staff training for enhanced performance.

Digital Branding

Aftersales support in marketing, sales, and staff training for enhanced performance.

B


Belastingvoorwaarden personeel in Duitsland


A1 verklaring


Minimumloon


Duits arbeidscontract


Verplicht Duitstalig dossier per werknemer 


Melding minimumloon en douane


Ketenaansprakelijkheid


ZZP-ers


Uitzendkrachten


Dossiers onderaannemers


Privacy en onderaannemers


De oplevering; Abnahme, garantiestelling, wat is Mangel, Gutachter en Schiedsgutachter)


De uitvoering; onderaannemers, nutsbedrijven, opdrachtgever en architect, planning, procedures


Uitvoeringsdocumenten (werkvoorbereiding, Statiker en Prüfstatiker, Brandschutz, Gutachten, bouwvergunning)


Duitse bouwproces 


Inplannen werknemers, onderaannemers en flexwerkers


Vereiste documenten en voorschriften bouwplaats


Bouwbesprekingen en controles op de bouw


Deelnemers openbare bouwproces in Duitsland


Veiligheidsvoorschriften en -plan (SiGe-plan)


Taken en verantwoordelijkheden van en voor een Bauleiter